بین الملل

تجهیزات نظارتی دانمارک به عرب‌های خلیج فارس برای جاسوسی از مخالفان

مقام‌های دانمارکی تایید کردند که این کشور که به عنوان "قهرمان آزادی بیان" در جهان شناخته می‌شود به کشورهای عرب حوزه خلیج فارس تجهیزات شناسایی فروخته که کار آنها را در نظارت بر منتقدانشان تسهیل می‌کند.

مهمترین عناوین

کیمیا سامانه