ورزشی

هر تصمیم فدراسیون والیبال ایران به نفع آرژانتین است

یکی از سایت های آرژانتینی از حضور دو مربی از این کشور روی نیمکت تیم ملی والیبال ایران استقبال و اعلام کرد که هر تصمیم فدراسیون والیال ایران به نفع آن‌هاست چر اکه حتما مربی از این کشور روی نیمکت ایران می نشیند.

بعد از برگزاری اولین جلسه کمیته فنی

می‌آبادی: تا پایان لیگ، تیم ملی هندبال تشکیل نخواهد شد

سخنگوی فدراسیون هندبال گفت: مهم این است که جلسه کمیته فنی تشکیل شده است و من فکر می‌کنم برای انتخاب سرمربی نیز بعد از پنج شش جلسه بتوانیم به نتیجه برسیم. تا قبل از پایان لیگ برتر در 24 اسفندماه قطعا تصمیم گرفته خواهد شد و وضعیت تیم ملی و سرمربی مشخص خواهد شد.

مهمترین عناوین

کیمیا سامانه