ورزشی

مدیر کل سیاسی وزارت کشور

فعالیت سیاسی «جبهه» مستلزم ائتلاف چند حزب دارای پروانه فعالیت است

مدیرکل سیاسی وزارت کشور گفت: فعالیت قانونمند سیاسی در قالب جبهه، مستلزم ائتلاف تعدادی از احزاب دارای پروانه فعالیت و همچنین اعلام رسمی این ائتلاف به کمیسیون ماده 10 قانون فعالیت احزاب است.

مهمترین عناوین

کیمیا سامانه