ورزشی

رواسی: وزنه برداران اعزامی به جهانی مکزیک بعد از قهرمانی کشور مشخص می‌شوند

رییس انجمن وزنه برداری جانبازان و معلولان گفت: بعد از پایان مسابقات قهرمانی کشور که با حضور نماینده IPC برگزار می‌شود، تکلیف وزنه برداران و مربیان اعزامی به مسابقات جهانی مکزیک مشخص خواهد شد.

مهمترین عناوین

کیمیا سامانه