ورزشی

درگیری لفظی سرمربی سیاه‌جامگان با خبرنگاران اهوازی

خداداد عزیزی: وقتی داور اشتباه می‌کند تیم را بیرون می‌کشم/ اینجا آلمان نیست ایران است

سرمربی سیاه جامگان گفت: وقتی علیه تیم من سوت می‌زنند من هم تیمم را بیرون می‌کشم. اینجا آلمان نیست که بخواهند مانند آنها رفتار کنم.

مهمترین عناوین

کیمیا سامانه