ورزشی

استاندار تاکید کرد:

سالن‌های ورزشی نیمه‌کاره در روستاهای خراسان جنوبی تکمیل شود

‌استاندار خراسان‌جنوبی با تاکید بر لزوم تکمیل سریع سالن‌های ورزشی نیمه کاره در روستاهای استان گفت: دستگاه‌های اجرایی به ورزش کارکنان توجه بیشتری داشته و مساعدت لازم را در مورد تامین وسایل و اختصاص زمان ورزش داشته باشند.

مهمترین عناوین

کیمیا سامانه