اقتصادی

معاون وزیر صنعت خبر داد

تخصیص ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برای نوسازی و بازسازی تجهیرات تولید

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ۲۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات برای نوسازی و بازسازی تجهیزات واحدهای تولیدی در سال جاری در نظر گرفته شده است و تخصیص داده می‌شود.

مهمترین عناوین

کیمیا سامانه