اجتماعی

33 سال پیش در چنین روزی

دلنشین ترین شعار امروز مردم

رئیس جمهور با تاکید بر سیاست نه شرقی و نه غربی جمهور اسلامی اظهار داشت: این شعار دلنشین ترین شعار امروز مردم ماست. ما در روابط جهانی خود تکیه بر استقلال و تامین منافع ملی و حفظ هویت ملی را به شدت مورد اهمیت قرار می دهیم.

در گفت‌وگوی فارس با رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی مطرح شد

«فرمول‌های فیزیک، تانژانت و کتانژانت» چه فایده‌ای در زندگی دارند؟!

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی آموزش و پرورش گفت: هیچ‌کس روز اول، زمانی که در مدرسه است فکر نمی‌کند فرمول‌های فیزیک و قواعد ریاضی روزی به دردش بخورد، ما کاربری علوم را یادآور نمی‌شویم و آموخته خود را کاربردی نمی‌کنیم.

طی نامه‌ انجمن داروسازان ایران صورت گرفت

اعتراض و شکایت داروسازان نسبت به نحوه برگزاری انتخابات نظام پزشکی

انجمن داروسازان ایران در نامه‌ای خطاب به رییس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات نظام پزشکی به لغو یکباره روند رای گیری الکترونیکی و حضور نیافتن تعداد کثیری از پزشکان و داروسازان در این انتخابات اعتراض کرد.

مهمترین عناوین

کیمیا سامانه