فرهنگی

20 اثر صنایع دستی استان مرکزی نشان ملی مرغوبیت می گیرند

سرپرست معاونت صنایع دستی استان مرکزی گفت: نشان ملی مرغوبیت صنایع دستی روز چهارم شهریورماه داوری می شود و در جریان این داوری 20 اثر در استان مرکزی نشان ملی مرغوبیت دریافت و برای ثبت مهر اصالت معرفی می‌شوند .

معاون عمرانی استاندار اردبیل تاکید کرد

ضرورت اصلاح آمار و اطلاعات به عنوان پایه کار در کشور

معاون امور عمرانی استاندار اردبیل با اشاره به ضرورت اصلاح آمار و اطلاعات به عنوان پایه کار در کشور گفت: متاسفانه آمار و اطلاعات که پایه کار و تصمیم‌گیری‌ها در کشور و استان اردبیل است قابل اتکا نیست.

مختاری در گردهمایی روسای مراکز علمی کاربردی استان مطرح کرد:

همکاری پارک علم و فناوری و دانشگاه علمی‌کاربردی در نظام نوآوری

رئیس پارک علم و فناوری خوزستان با تأکید بر اینکه نظام ملی نوآوری یک نظام مدیریت نوآوری فراسازمانی است که به تعریف نقش مجموعه سازمان‌های پژوهشی و دانشگاهی و پارک‌های علم و فناوری می‌پردازد، گفت: پارک‌های علم و فناوری، قلب نظام منطقه‌ای نوآوری محسوب می‌شوند.

قائم مقام وزیر علوم در امور بین‌الملل عنوان کرد

افزایش نقش دانشگاه‌ها در توسعه همکاری‌های علمی بین‌المللی

قائم مقام وزیر علوم در امور بین‌الملل به افزایش نقش دانشگاه‌ها در توسعه همکاری‌های علمی بین‌المللی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ۲۴ دانشگاه کشور با اتحادیه اروپا همکاری علمی دارند که نقطه تماس آنها با اتحادیه اروپا دانشگاه تهران است و ۲۴ دانشگاه ایران نیز با فرانسه همکاری علمی مشترک دارند که مرکز هماهنگی آنها با این کشور، دانشگاه صنعتی امیرکبیر است.

مهمترین عناوین

کیمیا سامانه