فرهنگی

معاون بنیاد شهید:

فرهنگ ایثار باید وارد کانون خانواده و رفتار اجتماعی افراد شود

معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران تأکید کرد: ایثارگری باید در بدنه جامعه جریان داشته باشد و همانند اقدامی که توسط آتش نشانان انجام شد، فرهنگ ایثار باید وارد کانون خانواده، رفتار اجتماعی و مباحث معیشتی و کار شود.

یک گردهمایی متفاوت در جشنواره‌ی تئاتر فجر

عصر ششمین روز جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر، محوطه تئاتر شهر شاهد گردهمایی نابینایان و ناشنوایان، با حضور مهدی شفیعی مدیر کل هنرهای نمایشی، سعید اسدی دبیر جشنواره، فریدون خلیلی مدیر کانون ناشنوایان، علی‌اکبر جمالی مدیر انجمن نابینایان و جمعی از نابینایان و ناشنوایان کشور بود.

مهمترین عناوین

کیمیا سامانه