فرهنگی

بیژن بیرنگ به دنبال اسپانسر برای «بابا لنگ‌دراز» هنوز قادر به کاریم بخدا!

بیژن بیرنگ که پیش از این از ساخت مجموعه «بابا لنگ‌دراز» و یک تاک‌شو برای تلویزیون خبر داده بود، پس از گذشت چهار ماه، به دنبال اسپانسر برای این برنامه‌هاست و به گفته‌ وی ظاهرا تلویزیون با بی‌پولی شدیدی روبه‌روست.

تاروپود «سنت» داری بر پیکره «فرش»

حجره‌های فرش فروشی و رفوگری که در کاروانسراهای قدیمی بازار همدان قرار دارند، از آثار باستانی و سنتی شهر همدان هستند که در حفظ و حراست از آنها باید کوشید اما فرش دستبافت که هم‌اکنون در سایه رکود بازار فروش قرار گرفته را نباید فراموش کرد.

مهمترین عناوین

کیمیا سامانه