فرهنگی

احمد بخارایی، عباس محمدی شکیبا

بازتاب مسائل اجتماعی در سریال‌ فرانسوی «معلم» با تأکید بر مسئله بزهکاری

سریال‌های تلویزیونی یکی از مهم‌ترین و پرمخاطب‌ترین برنامه‌هایی هستند که در بسیاری از موارد، دستمایه و مضمون روایت داستانی آن ها، یک یا چند مسئله اجتماعی است.

مهمترین عناوین

کیمیا سامانه