اخبار مازندران

گزارش بلاغ از برخورد دوگانه دولت در حل مشکل یک واحد معدنی فعال

معدن، ظرفیت ناشکفته مازندران نیاز به توجه جدی دارند

چرا جلوی فعالیت تولیدی واحد معدنی، که اشتغال مستقیم 100 کارگر را در پی دارد، می‌گیرند و به جای ارائه راهکار مناسب، با برخورد شدید، اقدام به پلمپ می‌کنند؟

مهمترین عناوین

کیمیا سامانه