اخبار مازندران

وزیر بهداشت در جمع خبرنگاران مازندران:

جامعه کارگری از اجرای طرح تحول سلامت رضایت دارند/ دولت موظف است طلب تامین اجتماعی را پرداخت کند

وزیر بهداشت با اعلام اینکه کارگران از اجرای طرح تحول سلامت رضایت ، افزود: دولت نسبت به پرداخت طلب تامین اجتماعی اقدام کند.

تمایل خانواده‌ها به تک فرزندی در مازندران، نتیجه شعار پرتکرار فرزند کمتر، زندگی بهتر

تمایل خانواده‌ها به تک فرزندی براساس سیاستی با شعار پرتکرار فرزند کمتر، زندگی بهتر در دو دهه گذشته رواج پیدا کرده و والدین به بهانه‌‌های مختلف به تک فرزندی روی آوردند.

مهمترین عناوین

کیمیا سامانه