اخبار مازندران

بازارهای هفتگی مازندران مقصد گردشگران نوروزی

بازارهای هفتگی مازندران که با نام‌های ایام هفته مانند پنج شنبه و جمعه بازار شهره اند به واسطه عرضه محصولات باغی، دامی و کشاورزی روستائیان، هرساله میزبان مسافران و گردشگران زیادی از نقاط مختلف کشور در ایام نوروز هستند.

شریعت نژاد تاکیدکرد:

ارائه تسهیلات کم بهره برای باغات راهکاری برای بهبود وضعیت کیوی کاران

عضوکمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس،گفت:افزایش کانتینرهای سردخانه دار و ارائه تسهیلات کم بهره برای بازسازی باغات عواملی برای حضور پرقدرت تولیدکنندگان در چرخه تولید کیوی در کشور به شمارمی آید.

مهمترین عناوین

کیمیا سامانه