اخبار مازندران

وقتی حرکت ماندگار ملت لیاقت یک پیام را هم نداشت

یک بام و دو هوای دولتی در پاسداشت یک حماسه/ بازهم گرامیداشت 9 دی در مازندران با بی‌مهری همراه شد

عدم توجه مناسب به گرامیداشت حماسه ماندگار 9 دی در شهرستان نکا چند سالی است که به امری مستمر تبدیل شده و با حواشی همراه بوده است که سال 95 نیز از این امر مستثنی نبود.

مهمترین عناوین

کیمیا سامانه