اخبار تنکابن

نماینده ارشد عقیدتی سیاسی وزارت دفاع در مازندران:

تزلزل بنیان خانواده‌، هدف دشمن برای مقابله با ملت ایران اسلامی است

نماینده ارشد عقیدتی سیاسی وزارت دفاع در مازندران گفت: استکبار به دلیل مقابله با اسلام با ملت ایران دشمنی دارد و نقشه‌ آن‌ها برای دستیابی به این هدف، تزلزل بنیان خانواده‌ در کشور ما است.

مهمترین عناوین

کیمیا سامانه