اخبار تنکابن

در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی انجام شد

صرفه‌جویی اقتصادی ۱٫۵ میلیارد ریالی در امور آبفاشهری تنکابن

مدیر امور آبفاشهری تنکابن، گفت: در راستای اجرای برنامه های اقتصاد مقاومتی و با انجام اقدامات صورت گرفته و با همکاری کارکنان این امور ، یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال صرفه جویی اقتصادی صورت گرفت.

نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس‌آباد:

تأمین آب، مهم‌ترین دغدغه غرب مازندران است

نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس‌آباد در مجلس شورای اسلامی گفت: عمده‌ترین دغدغه منطقه غرب مازندران در حوزه کشاورزی، بحث تأمین آب است. ما تا کی باید چوب پروژه‌های نیمه‌تمام شهرهای دیگر را بخوریم؟! حق مردم ما نیست که از آب شرب محروم باشند.

نماینده مردم رامسر و تنکابن خبر داد

بازیافت مدرن زباله توسط شرکت آلمانی در تنکابن

نماینده مردم رامسر و تنکابن در مجلس شورای اسلامی گفت: در چند روز اخیر توافق نامه ای با نماینده یک شرکت آلمانی در ایران منعقد شده است که این شرکت در تنکابن بازیافت مدرن زباله را با هزینه شرکت انجام داده و در مقابل طرف ایرانی از برق تولید شده آنها استفاده خواهد کرد.

مهمترین عناوین

کیمیا سامانه