اکبر عطادخت

نقش کمال گرایی و هوش هیجانی در پیش بینی فرسودگی تحصیلی دانش‌آموزان دبیرستانی

شناسه خبر: ODQyMDA /

هدف مطالعه، بررسی نقش کمال­گرایی و هوش هیجانی در پیش بینی فرسودگی تحصیلی دانش­ آموزان دبیرستانی بود.

چکیده

هدف مطالعه، بررسی نقش کمال­گرایی و هوش هیجانی در پیش ­بینی فرسودگی تحصیلی دانش­ آموزان دبیرستانی بود. روش پژوهش از نوع توصیفی همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه­ی دانش­آموزان دبیرستانی بودند که در نیمسال دوم سال تحصیلی 93- 1392، در مدارس شهر نمین مشغول تحصیل بودند. از بین این جامعه، نمونه ­ای به حجم 175 نفر (112 پسر و 63 دختر)، با روش نمونه­گیری طبقه ­ای انتخاب شده و داده­ های مورد نیاز با استفاده از مقیاس چندگانه کمال­گرایی فراست، پرسشنامه­ ی هوش هیجانی شرینگ و پرسشنامه ­ی فرسودگی تحصیلی جمع ­آوری شد. جهت تجزیه و تحلیل داده­ ها، از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج نشان داد که فرسودگی تحصیلی با مؤلفه ­های نگرانی از اشتباهات، انتظارات والدین، تردید در مورد اعمال و نیز نمره­ی کل کمال­گرایی رابطه­ ی مثبت (0/05>p) و با انتقادات والدین رابطه­ی منفی (0/01>p) دارد. بین فرسودگی تحصیلی و مؤلفه ­های خودکنترلی، هشیاری اجتماعی، مهارت اجتماعی و نیز نمره­ی کل هوش هیجانی نیز رابطه ­ی منفی وجود دارد (0/05>p). نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که کمال­گرایی و هوش هیجانی با تبیین 14 درصد از واریانس نمره کل فرسودگی تحصیلی و 20 تا 27 درصد از واریانس خرده مقیاس ­های فرسودگی تحصیلی، قابلیت پیش­بینی متغیر ملاک را دارد (01/0>p). این یافته ­ها ضرورت توجه جدی برنامه ­ریزان، مشاوران و مسئولین امر را به موضوع فرسودگی تحصیلی دانش ­آموزان نشان داده و تلویحاتی را برای استفاده از مداخلات مربوط به کمال­گرایی و هوش هیجانی جهت پیشگیری از پیامدهای منفی فرسودگی تحصیلی به دنبال دارد.

کلیدواژه ها: فرسودگی تحصیلی؛ کمال‌گرایی؛ هوش هیجانی؛ دانش‌آموزان متوسطه

نویسنده:

اکبر عطادخت: استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی

فصلنامه روان شناسی مدرسه - دوره 5، شماره 1 (پیاپی 17)، بهار 1395.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

نظرات
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
مهمترین عناوین

کیمیا سامانه