قاچاق و واردات بی‌رویه موانع جدی توسعه تولید ملی/ اشتغال در مازندران به نفس نفس افتاده است

شناسه خبر: ODExOTI /

با عدم کنترل جدی قاچاق و وادرات بی‌رویه، نه تنها از تولیدات داخلی حمایت نکرده‌ایم، بلکه بازار کشور را برای کشورهای خارجی باز کرده‌ایم.

تنکابن24به نقل از بلاغ، پدیده قاچاق یک عمل خلاف شرع و ضر